Dr. Perč, Vaš pravni svetovalec za zakonsko in družinsko pravo v Pliberku

Strokovna pomoč pri rodbinskih in družinskopravnih vprašanjih

Strokovno področje zakonskega in družinskega prava terja obsežne kompetence in vrhu tega dober občutek. V družinskopravnih zadevah ne gre samo za pravna vprašanja, temveč pogostokrat predvsem za reševanje medčloveških problemov. Dostikrat so pravni spori znotraj družine, kot so to ločitve ali postopki zaradi preživnine, tudi velike psihične obremenitve. Da bi se tem obremenitvam kar se da dobro izognili, se dr. Perč v interesu svojih klientov zavzema za hitro in pošteno reševanje konfliktov.

Za Vaše probleme si vzamemo čas

Prav na področju zakonskega in družinskega prava je pomembna temeljita in objektivna ocena dejanskega stanja. Svojim klientom posredujemo vse pravne možnosti in jim svetujemo transparentno, odkrito in kompetentno. Nato se odločimo individualno za najboljšo pot reševanja problema.

Katera so področja, ki zaobsegajo zakonsko in družinsko pravo?

  • zadeve, ki se nanašajo na zadeve otrok (preživnina, nadzorstvo, očetovstvo, posvojitev, rejništvo)
  • ločitve (sporazumne in sporne)
  • postopki zaradi preživnine (zakonca in/ali otrok)
  • postopki glede razdelitve imetja
  • postopki v zvezi z nadzorstvom (nadzorstvo, odvzem nadzorstva, pravica obiska)
  • zakonske pogodbe
  • življenjska partnerstva in patchwork družine
  • in drugo