Pogodbeno pravo v okraju Velikovec

Vsak dogovor je individualen. To velja tako za najemninske in zakupne pogodbe, kakor tudi za kupne, darilne ali družbene pogodbe v podjetjih.

Kompetentno podporo na področju pogodbenega prava Vam nudi odvetnik dr. Branko Perč.

V idealnem primeru urejuje pogodba vprašanja prav v trenutku, ko osebni ali poslovni odnosi med partnerji niso več najboljši. Večje spore pa je mogoče preprečiti z dobro izdelano pogodbo. Če je zadeva jasno urejena, je diskusija nepotrebna in odveč.

Zato Vam kot odvetnik nujno odsvetujem, da se poslužujete standardnih pogodb iz interneta , temveč se odločite za individualno pogodbo. V primeru težav boste odvetnika tako in tako potrebovali, zelo verjetno pa boste s standardno pogodbo imeli večje težave in višje stroške.

Moje delo kot odvetnik je podobno delu krojača. Prikrojim Vam Vašo pogodbo natančno po Vaši potrebi in Vas tako zaščitim pred vsemi mogočimi težavami. Če se sčasoma okoliščine spremenijo, Vam pogodbo vsak čas lahko prilagodim.

Vrhu tega Vam nudim pomoč pri iskanju in nakupu zemljišč, splošnih in posllovnih objekov in vzpostavim tozadevne stike.

Po prvem obširnem pogovoru Vam odvetnik dr. Branko Perč pripravi individualno pogodbo za predvsem naslednja področja:

  • Kupne pogodbe
  • Menjalne pogodbe
  • Pogodbe za nepremičnine
  • Fiduciarno urejanje nepremičninskih pogodb
  • Družbene pogodbe
  • Pogodbe o izročitvi kmetije
  • Zemljiškoknjižni predlogi
  • Celotna priprava pogodb
  • Oblikovanje pogodb
dogovor za termin