Dr. Perč, Vaš strokovnjak v Pliberku za pravna vprašanja povračila škode in vprašanja izpolnitve zahtevka iz naslova napake.

Pripomoremo Vam k uveljavitvi Vaše pravice

Vprašanja povračila škode in vprašanja izpolnitve zahtevka iz naslova napake so v pravnem vsakdanu velikega pomena. Gre za to, da oškodovanec dobi škodo poravnano, istočasno pa je to tudi preventivni korak. Največja razlika med obema pravnima pojmoma je ta, da je izpolnitev zahtevka iz naslova napake neodvisna od vprašanja krivde, medtem ko gre pri poravnavi škode vedno za krivdo, oziroma povročitelja škode.


Objektivna analiza dejanskega položaja do uspešne rešitve problema

Pri reševanju pravnih vprašanj na področju povračila škode in izpolnitev zahtevka iz naslova napake, je treba razčistiti različne faktorje. Sem sodijo npr. sokrivda oškodovanca, jamstvo pomagača ali tudi vprašanja zastaranja.

Kdaj govorimo z vidka prava o poravnavi škode in izpolnitvi zahtevka iz naslova napake?

Ti dve poglavji se rešujeta s številnimi zakoni različnih področij:

  • Telesna poškodba
  • Prometne nesreče
  • Bolečnina
  • Pomanjkljiva zdravniška oskrba
  • Pomanjkljive storitve pogodbenih partnerjev
  • Zakon o jamstvu za proizvode
  • Odškodnina pri potovanjih
  • Jamčenje delojemalca
  • itd.

Dr. Perč v Pliberku Vam pomaga pri uveljavitvi Vaše pravice v vprašanjih povračila škode in vprašanja izpolnitve zahtevka iz naslova napake.