Dr. Perč, Vaša kontaktna oseba za vprašanja prava in ustanovitve trgovskih družb

Pravni zastopnik v gospodarsko-pravnih vprašanjih

Za področje prava trgovskih družb in ustanovitve le-teh je odločilna vestna in temeljita strokovna priprava. Gospodarsko-pravna vprašanja zahtevajo izredno natančnost in temeljito presojo, tako pri ustanovitvi družbe, kakor tudi pri izvajanju: Modalitete oblik posameznih družb so namreč deloma zelo različne.


Dr. Perč je Vaša kontaktna oseba za področje družabniškega prava

Družabniško pravo namreč urejuje zunanjo in notranjo strukturo družbe, še posebno strukturo integrirane trgovske družbe, vprašanje jamstva in pravnega odnosa družabnikov ter ustanovne modalitete. Zato je strokovno področje ustanovitve tesno povezano s pravom družabništva.

Katere pravne oblike dovoljuje oziroma omogoča družabniško pravo?

Kot del podjetniškega prava urejuje družabniško pravo združitve oseb v gospodarske namene. Zato je družabniško pravo zasidrano v drugih zakonih:

  • Zakonik o podjetništvu (komanditna družba, tiho družabništvo)
  • Obči državljanski zakonik (civilnopravna družba)
  • Zakon o delniških družbah (d.d.)
  • Zakon o družbah z omejenim jamstvom (d.o.o.)
  • Zakon o zadrugah
  • Zakon o nadzorstvu nad zavarovalnicami
  • Zakon o zasebni ustanovi
  • Zakon o društvih
  • in drugo

Gospodarsko-pravna vprašanja in ustanovitev družb so področja, ki zahtevajo strokovnjaka - dr. Perč je Vaš odvetnik za pravna vprašanja trgovskih družb.