Dr. Perč, Vaš partner v Pliberku za upravna vprašanja

Kompetentno zastopstvo v vseh upravnih vprašanjih

Naloga upravnega prava je v tem, da urejuje odnose med državljani in upravo, zato je to poglavje zelo obširno. Prav zaradi te raznolikosti je potrebno obširno strokovno znanje aktualne zakonodaje in je potrebna dolgoletna izkušnja.


Pravna podpora v upravnih vprašanjih

Avstrijsko upravno zakonodajo sestavljajo trije deli: Splošno upravno pravo, zakon o upravnem postopku in posebno upravno pravo. Dr. Perč Vam v vseh teh vprašanjih svetuje dvojezično – nemško in slovensko.

Kaj sodi pod strokovno oznako upravno pravo?

Ustavno pravo je zelo raznoliko in zaobsega številne pravne primere, ki jih je mogoče razčleniti na naslednja področja:

  • Obrtno pravo
  • Pravo o prostorskem urejanju in gradnji
  • Pravo o nastanitvi
  • Državljansko pravo in pravo o tujcih
  • Društveno, prireditveno in zborovalno pravo
  • Pravo o prometu z nepremičninami, o prometni policiji, motornih vozilih in odvzemu vozniškega dovoljenja
  • Vodno pravo
  • Okoljevarstveno pravo
  • Pravo o turizmu
  • idr.


V vseh upravnih vprašanjih ste pri Dr. Perču v dobrih rokah. Podpiramo in svetujemo v slovenskem in nemškem jeziku.

Naslov

Dr. Branko Perč
10.-Oktober-Platz 13 / Eingang Kumeschgasse
9150 Bleiburg/Pliberk

Tel.: +43 4235 2645
Fax: +43 4235 3108

E-Mail: office@perc.co.at

Delovni čas

Nedelja Zaprto

Ponedeljek - Četrtek 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Petek 08:00 - 12:00

Sobota Zaprto

Petek popoldan in soboto po dogovoru.